Sunday, March 30, 2008

Slopen onder Architectuur (Document)

Zojuist vond ik een document genaamd "Slopen onder architectuur".

Ik vind het een verfrissend document vooral omdat het ons het eens totaal ongebruikelijk architectuurprincipes laat lezen.

Ik vraag me alleen af in hoeverre er echt aandacht voor dit onderwerp gewenst is. Definieren we niet altijd de gewenste situatie en bepalen we niet daarna niet zoals het veranderingstraject? Dat een architectuurverandering vaak leidt tot een stuk vervaning en daarmee sloop lijkt mij vanzelfsprekend.


Voor mij is het vanzelfsprekend dat er vanuit een beheer perspectief altijd goed gekeken wordt naar de hoeveelheid onderhoud dat nodig voor bepaalde deelsystemen. En dat wanneer dit niet meer acceptabel is gekeken wordt naar een oplossing hiervoor. Dient hier echt seperaat vanuit de architectuur discipline aandacht voor te zijn? Vooralsnog lijkt mij dat een symptoom van het ontbreken van de juiste procedures die zouden moeten voortvloeien uit principes over eenvoud, flexbiliteit en onderhoudbaarheid.

Wat denk jij?

Het betreffende pdf-document kun je hier vinden.

No comments: