Monday, March 17, 2008

IIdentifierCreationService must be installed

Tijdens het werken met Workflow Foundation kreeg ik de volgende foutmelding in de DesignTime omgeving:

To prevent possible data loss before loading the designer, the following errors must be resolved: The service 'System.Workflow.ComponentModel.Design.IIdentifierCreationService' must be installed for this operation to succeed. Ensure that this service is available.

De oorzaak was achteraf eenvoudig: ik had het project niet als een workflow project aangemaakt maar als een normale "class library". Volledig decleratief had ik de workflow opgebouwd en om deze dan toch in de designer te kunnen bekijken dient het projecttype te worden veranderd. Dit doe je door in een texteditor de projectfile aan te passen (doe een unload van het project en met een rechtermuisklik selecteer je edit projectfile).

De volgende regel moet worden toegevoegd aan het "<project><propertygroup>" element:

{14822709-B5A1-4724-98CA-57A101D1B079};{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}

No comments: