Monday, December 10, 2007

IEEE is bezig met een standaard voor Software Architectuur beschrijvingen

Onlangs ben ik er bij toeval achtergekomen dat het "Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)" onder de code "IEEE 1471" bezig is met het ontwikkelen van een standaard voor het beschrijven van Software Architecturen.

Mijns inziens een prachtige stap vooruit opweg naar meer volwassenheid op dit terrein.

Het echte document is afgeschermt maar de homepage van deze standaard staat hier.

Wat ik wel heb kunnen vinden is dit:

De inhoudsopgave heb ik hieronder opgenomen die is namelijkwel openbaar, en opzichzelf al nuttig.

1. Overview

1.1 Scope
1.2 Purpose
1.3 Intended users
1.4 Conformance to this recommended practice
2. References
3. Definitions
4. Conceptual framework

4.1 Architectural description in context
4.2 Stakeholders and their roles
4.3 Architectural activities in the life cycle

4.3.1 Scenario: architecture of single systems
4.3.2 Scenario: iterative architecture for evolutionary systems
4.3.3 Scenario: architecture of existing systems
4.3.4 Scenario: architectural evaluation
4.4 Uses of architectural descriptions
5. Architectural description practices

5.1 Architectural documentation
5.2 Identification of stakeholders and concerns
5.3 Selection of architectural viewpoints
5.4 Architectural views
5.5 Consistency among architectural views
5.6 Architectural rationale
5.7 Example use
Annex A Bibliography
Annex B Notes on terminology
Annex C Examples of viewpoints

C.1 The structural viewpoint in software architecture
C.2 Behavioral viewpoint
C.3 Physical interconnect viewpoint
C.4 Link bit error rate viewpoint
Annex D Relationship to other standards

D.1 Use with 12207.0-1996

D.1.1 Decomposition and allocation viewpoint
D.2 Use with reference model of open distributed processing

No comments: