Thursday, April 24, 2008

Microsoft Workflow en ASP.Net

Wanneer je de workflowruntime direct vanuit asp.net wilt gebruiken dan zijn er een aantal zaken die je goed in de gaten moet houden:

  • Tenzij je de "ManualWorkflowSchedulerService" gebruikt wordt er voor iedere "PageRequest" en voor iedere "Workflow"-instantie een aparte "thread" gemaakt wat dus leidt tot een verdubbeling;
  • Maak een singleton-wrapper om de Workflow-runtime heen die je wilt gebruiken zodat je maximaal een instantie per webapplicatie kan bestaan.
  • Alle workflowinstanties blijven in het geheugen van je webserver tenzij je de "SqlWorkflowPersistenceService" gebruikt.

Succes!

P.S. Om deze "SqlWorkflowPersistenceService" te gebruiken heb je een SqlServer-database nodig met de juiste objecten. Deze kun je aanmaken met de scripts "SqlPersistenceService_Logic.sql" en "SqlPersistenceService_Schema.sql" die te vinden zijn op de locatie: "C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Workflow Foundation\SQL\EN".

No comments: