Sunday, February 3, 2008

Persoonlijke kenmerken van een architect

Wanneer men architecten in de praktijk vraagt naar de gewenste architectcompetenties, dan noemt hij of zij meestal persoonskenmerken. In de psychologie worden persoonlijkheidskenmerken in vijf groepen verdeeld, die bekend staan als de Big Five factorstructuur (Goldberg. “An Alternative "Description of Personality": The Big-Five Factor Structure”. Journal of Personality and Social Psychology 1990).

Classificeren we de meest genoemde persoonlijkheidskenmerken in deze big five, dan ontstaat het volgende beeld.

1. Extravertie.
• Communicatief
• Initatiefrijk

2. Aangenaamheid
• Teamplayer
• Empatisch (andermans standpunt kunnen invoelen)
• Luistervaardig

3. Betrouwbaarheid.
• Analytisch
• Georganiseerd, systematisch en ordelijk
• Besluitvaardig
• Resultaatgericht

4. Emotionele stabiliteit
• Zelfstandig

5. Intellect (reflectie).
• Creatief /innovatief
• Abstractievermogen
• Zichzelf blijven ontwikkelen

Deze lijst bevat alleen kenmerken die meerdere keren genoemd zijn. De volledige lijst is veel langer. Maar de lijst is al lang genoeg om ons af te vragen welke architect dat toch is die al deze eigenschappen heeft. Ik ken in elk geval niemand die ze allemaal heeft. Wel kan ik enkele herkenbare types architecten uit deze lijst afleiden. Twee contrasterende architecten die sommige, maar niet alle van deze persoonskenmerken hebben, zijn:

• De masculiene architect: resultaatgericht, besluitvaardig, met overtuigingskracht;
• De feminiene architect: een sensitieve teamplayer die goed luistert.

Twee andere types zijn die van de artiest versus de boekhouder:
• Artiest: Iemand die op hoog abstractieniveau creatieve oplossingen voorstelt;
• Analyticus: Iemand die nauwgezet en systematisch problemen analyseert en
oplossingen uitwerkt.

Bron: competenties van ict architecten (utwente)

No comments: